SZOLGÁLTATÁSOK

Energetikai szakreferens

Energetikai szakreferens alkalmazásának jogi háttere

Az energetikai szakreferens alkalmazásának és feladatainak követelményeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • évi LVII. törvény az energiahatékonyságról;
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.

Az energetikai szakreferens alkalmazása 2016. december 21-től kötelező.

energetikai szakreferens szolgáltatás

Kire vonatkozik

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • 400 000 kWh villamos energiát,
 • 100 000 m3 földgázt vagy
 • 400 GJ hőmennyiséget.

Kötelezettek feladatai

Fontos megállapítani, hogy míg az energetikai auditálási kötelezettség csak a nagyvállalatoknak volt kötelező, addig az energetikai szakreferens alkalmazása nem csak nagyvállalatoknak kötelező.

Az előző pontban meghatározott energiafelhasználás meghaladó vállalkozásoknak legalább egy, attól munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezetnek 30 napon belül meghatározott adattartalommal tájékoztatnia kell a Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételéről, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Energetikai szakreferens feladatai

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:

 • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
 • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Energetikai audit

Az energia audit az energetikai tanúsításnál sokkal részletesebb, mért adatokon alapuló vizsgálat.
Az energia átvilágítás célja az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása, az energia használatának megértése, nem ritkán a pazarlás leleplezése, a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárása és elemzése pl.: fejlettebb üzemelési eljárások alkalmazása, új berendezések használata.
Az energia audit jelentés röviden összefoglalva tartalmazza az energia elemzés végeredményét, energia- és költség megtakarítási ajánlásokat ad illetőleg szükség esetén bankra kész javaslatot foglal magába.

Az energia auditálás fogalma:

Az energia auditálás egy teljes létesítmény összes energiafogyasztását méri fel és tesz javaslatokat annak csökkentésére, komplex, teljes élettartamra vonatkozó költségszámítással, cselekvési tervvel, szükség esetén bankra kész javaslatokkal.

energetikai audit

Az energia audit/átvilágítás célja:

 • az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása
 • az energia használatának-és feltehetően a pazarlásának is megértése (mit, miért, hogyan), fajlagos értékeinek hasonlítása hasonló létesítmények értékeihez
 • költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárása és elemzése:
 • fejlettebb üzemeltetési eljárások
 • új berendezések

  Ezen változatok gazdasági elemzése, az adott létesítményben/iparágban használható eljárások meghatározása.

Az energia audit jelentés:

 • közli az energia elemzés végeredményét
 • energia, és/vagy költségmegtakarítási ajánlásokat ad
 • szükség esetén bankra kész javaslatot foglal magába

Az energia audit során a következőkkel foglalkozunk:

 • hőenergia (épületgépészeti, technológiai)
 • villamos energia (épületvillamossági, technológiai)

Az audit végén az alábbi ajánlások kerülnek megfogalmazásra:

 • alacsony költségű intézkedések azonnali, vagy rövid időtartamú megtérülési idővel (kevesebb, mint 6 hónap)
 • közepes költségű intézkedések (3 évnél rövidebb megtérülési idővel)
 • magas költségű intézkedések (3 évnél hosszabb megtérülési idővel)

Az épületek energetikai tanúsítása az audit része lesz, sok esetben az egyik fő energiafogyasztó maga az épület.
Igény szerint megvizsgáljuk a szóba jöhető pályázatokat, illetve a szükséges anyagokat előkészítjük hozzá.

Az energetikai audit folyamatai

Előkészítés

A vállalat tevékenységének, szolgáltatásainak, működésének megismerése.

Adatbekérők kitöltésével információk begyűjtése.

A rendelkezésre álló dokumentumok bekérése:

 • Létesítmények tervdokumentációi, műszaki leírása,

 • Gépészeti, elektromos tervrajzok,

 • Energiaszerződések és fogyasztási adatok (víz, gáz, villamos energia, stb.),

 • A jelentősebb energiafogyasztó berendezések műszaki adatai, üzemidejük,

 • Információk korábbi felújításokról, energetikai beruházásokról

Adatfeldolgozás, kiértékelés

A rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszínbejárás alapján műszaki állapot felmérés.

Javaslattétel az energiafogyasztó rendszerek energiahatékonyságának növelésére, energiatakarékos technológiai változtatásokra, megoldások alkalmazására – például megújuló energiafelhasználás lehetőségének vizsgálata. Az újonnan alkalmazandó berendezések, illetve technológiák egyszerűsített megtérülési idejének számítása. A javaslatok és a várható eredmények összegzése. A szervezet fogyasztói szokásainak megváltoztatására irányuló célok lefektetése, oktatások.

Helyszínbejárás

Amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy nem megfelelő, úgy sor kerülhet egy részletes helyszíni bejárásra és adatfelvételre.

Eredmények

A vizsgálat alapján bemutatásra kerül a vizsgált telephely, illetve a létesítmények aktuális állapota, javaslatok a gazdaságosabb működésre és/vagy működtetésére.

Az újszerű megoldások mellett egyéb javaslatokkal is szolgálnak a hagyományos rendszerek kisebb beruházást érintő, vagy akár beruházás nélkül is elérhető energiafelhasználás, illetve energiaköltségek csökkentése érdekében.

Az energetikai audit előnyei:

 • Az ajánlatkérő teljes képet kap az energiafelhasználásáról,

 • A javaslatok megvalósításával az energiahatékonyság nőhet, az energiafelhasználás és ezen keresztül az energiára fordított összeg csökkenhet,

 • Megfelel az energiahatékonysági törvényben foglaltaknak.

ISO:50001

Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF – International Accreditation Forum) az IAF Resolution 2017-14 határozatában, az ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabványról, az ISO 50001:2018 szabványra történő átállásról rögzítette, hogy az áttérési időszak a nemzetközi szabvány megjelenésétől számított 3 év.

A 2018. augusztus 21-e után kiadott ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti okiratok lejárata 2021. augusztus 20. Három évvel az ISO 50001:2018 közzétételét követően, a ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.

A tanúsító szervezetek 2020. február 21-től már csak az ISO 50001:2018 szabvány szerint folytathatnak le kezdeti, felügyeleti és megújító auditokat.

iso:50001

Az áttérés megtörténhet megújító audit vagy az esedékes felügyeleti vagy rendkívüli audit keretében is.

Partnereink részére elsősorban a megújító audit keretében történő áttérést javasoljuk, mivel ebben az esetben a pozitív döntést követően a tanúsítványok 3 éves érvényességi időtartammal kerülnek kiadásra. Előnye ennek az áttérési módnak, hogy (az áttérés, azaz az új követelmények ellenőrzése miatt szükséges és előírt) a többlet ráfordítások költsége is, ebben az esetben a legkedvezőbb.

Amennyiben az áttérés valamelyik esedékes felügyeleti audit alkalmával történik, úgy sikeres audit esetén az új szabvány szerinti megfelelőséget igazoló tanúsítvány érvényessége az „eredeti” tanúsítvány kiadásától számított 3 év mínusz 1 napra módosul. A tanúsítási ciklusokban így nem történik változás.

Az ISO 50001 audit folyamatai

Előkészítés

A vállalat tevékenységének, szolgáltatásainak, működésének megismerése.

Adatbekérők kitöltésével információk begyűjtése.

A rendelkezésre álló dokumentumok bekérése:

 • Létesítmények tervdokumentációi, műszaki leírása,

 • Gépészeti, elektromos tervrajzok,

 • Energiaszerződések és fogyasztási adatok (víz, gáz, villamos energia, stb.),

 • A jelentősebb energiafogyasztó berendezések műszaki adatai, üzemidejük,

 • Információk korábbi felújításokról, energetikai beruházásokról

Adatfeldolgozás, kiértékelés

A rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszínbejárás alapján műszaki állapot felmérés.

Javaslattétel az energiafogyasztó rendszerek energiahatékonyságának növelésére, energiatakarékos technológiai változtatásokra, megoldások alkalmazására – például megújuló energiafelhasználás lehetőségének vizsgálata. Az újonnan alkalmazandó berendezések, illetve technológiák egyszerűsített megtérülési idejének számítása. A javaslatok és a várható eredmények összegzése. A szervezet fogyasztói szokásainak megváltoztatására irányuló célok lefektetése, oktatások.

Helyszínbejárás

Amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy nem megfelelő, úgy sor kerülhet egy részletes helyszíni bejárásra és adatfelvételre.

Eredmények

A vizsgálat alapján bemutatásra kerül a vizsgált telephely, illetve a létesítmények aktuális állapota, javaslatok a gazdaságosabb működésre és/vagy működtetésére.

Az újszerű megoldások mellett egyéb javaslatokkal is szolgálnak a hagyományos rendszerek kisebb beruházást érintő, vagy akár beruházás nélkül is elérhető energiafelhasználás, illetve energiaköltségek csökkentése érdekében.

Az energetikai audit előnyei:

 • Az ajánlatkérő teljes képet kap az energiafelhasználásáról,

 • A javaslatok megvalósításával az energiahatékonyság nőhet, az energiafelhasználás és ezen keresztül az energiára fordított összeg csökkenhet,

 • Megfelel az energiahatékonysági törvényben foglaltaknak.

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY ENERGIAHATÉKONYSÁGRA

Energetikai auditálásra a nagyvállalatok kötelesek. Nagyvállalat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro, kis- és középvállalkozásnak (KKV) nem minősülő vállalkozás. A nagyvállalati minőség megállapítása során figyelembe kell venni a partner- vagy kapcsolódó vállalkozásokat ugyanezen törvény 5. § (5) – (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az energetikai auditálásra vonatkozó jogszabályok

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet,

az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V.26.) NFM rendelet.

TAO kedvezmény
A hatályos jogszabály szerint a kötelezett szervezet a Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen a regisztrációt első alkalommal 2017. június 30-áig köteles volt teljesíteni.

Amennyiben a kötelezett szervezet nem rendelkezik sem energetikai audittal, sem ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerrel, úgy a Hivatal a törvény alapján felszólítja az érintettet az energetikai auditálás 90 napon belül történő elvégeztetésére. A Hivatal a teljesítés elmaradása miatt nem szab ki bírságot 2017. június 30-ig.

Az energetikai audit egy olyan komplex vizsgálat, amely az épületek, folyamatok, és logisztikai rendszerek veszteségeit tárja fel és ad megoldást a rendszerek energiafogyasztásának csökkentésére.

Az energetikai auditnak a vizsgált rendszer energiafogyasztásával, a terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is. Az auditnak tehát teljes körűen kell foglalkoznia a tulajdonolt, vagy a technológiai tevékenység végzéséhez használt épületekkel, a tevékenység technológiai folyamataival és a szállítás, közlekedés lehetőségeivel. Épület karbantartási, fenntartási jellegű szolgáltatói tevékenység végzése esetében az energetikai audit teljessége a szolgáltatás folyamatának és a kapcsolódó szállítási folyamatok vizsgálatát jelenti, tekintve, hogy a karbantartott épület a szolgáltatásnak csak a tárgya.

A TAO audit folyamatai

Előkészítés

A vállalat tevékenységének, szolgáltatásainak, működésének megismerése. Adatbekérők kitöltésével információk begyűjtése.

A rendelkezésre álló dokumentumok bekérése:

 • Létesítmények tervdokumentációi, műszaki leírása,
 • Gépészeti, elektromos tervrajzok,
 • Energiaszerződések és fogyasztási adatok (víz, gáz, villamos energia, stb.),
 • A jelentősebb energiafogyasztó berendezések műszaki adatai, üzemidejük,
 • Információk korábbi felújításokról, energetikai beruházásokról

Adatfeldolgozás, kiértékelés

A rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszínbejárás alapján műszaki állapot felmérés.

Javaslattétel az energiafogyasztó rendszerek energiahatékonyságának növelésére, energiatakarékos technológiai változtatásokra, megoldások alkalmazására – például megújuló energiafelhasználás lehetőségének vizsgálata. Az újonnan alkalmazandó berendezések, illetve technológiák egyszerűsített megtérülési idejének számítása. A javaslatok és a várható eredmények összegzése. A szervezet fogyasztói szokásainak megváltoztatására irányuló célok lefektetése, oktatások.

Helyszínbejárás

Amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy nem megfelelő, úgy sor kerülhet egy részletes helyszíni bejárásra és adatfelvételre.

Eredmények

A vizsgálat alapján bemutatásra kerül a vizsgált telephely, illetve a létesítmények aktuális állapota, javaslatok a gazdaságosabb működésre és/vagy működtetésére.

Az újszerű megoldások mellett egyéb javaslatokkal is szolgálnak a hagyományos rendszerek kisebb beruházást érintő, vagy akár beruházás nélkül is elérhető energiafelhasználás, illetve energiaköltségek csökkentése érdekében.

A TAO energetikai audit előnyei:

 • Az ajánlatkérő teljes képet kap az energiafelhasználásáról,

 • A javaslatok megvalósításával az energiahatékonyság nőhet, az energiafelhasználás és ezen keresztül az energiára fordított összeg csökkenhet,

 • Megfelel az energiahatékonysági törvényben foglaltaknak.

Hogyan veheti igénybe?

A kedvezmény igénybevételének feltétele eneriaauditori szakértői igazolás készítése, amely tanúsítja, hogy az adott beruházás, felújítás, csökkentette a cég energiafelhasználását. A Winergy Kft. az elmúlt években több száz millió társasági adókedvezmény visszaigénylésében segítette ügyfeleit

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR)

Az EKR bevezetés oka:

Magyarország a Nemzeti Energia- és Klímatervben célul tűzte ki, hogy végsőenergia-felhasználása 2030-ban ne haladja meg a 2005-ös 785 PJ értéket.
Ennek eléréséhez szükséges:
2021-2030 között évi 0,8%-os energiamegtakarítás és évi 7 PJ új megtakarítás szükséges.

 

EKR lényege:

A kötelezetteknek, olyan programokat kell bevezetniük és olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználó oldalán igazolt energiamegtakarítást eredményeznek. A kötelezettségi rendszer kedvezményezettjei a hazai vállalati és lakossági végfogyasztók lesznek, úgy, hogy a lakossági energia árak stabilitása továbbra is fennmarad.

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer

EKR elhelyezkedése az Energiahatékonysági jogszabályok körében:

1. ábra: Energiahatékonysági jogszabályok és lehetősége köre

EKR kötelezettek

 • Villamosenergia-kereskedők
 • Villamosenergia egyetemes szolgáltatók
 • Földgázkereskedők
 • Földgáz egyetemes szolgáltatók
  Közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítők

Kötelezettség mértéke

A kötelezett az előző évekhez viszonyítva a végső felhasználók részére Magyarországon értékesített, kötelezettség alá vont energiamennyiség 0,05-0,35%-ának megfelelő éves energiamegtakarítást köteles elérni.
Minden évre meg van határozva a százalék, és hogy mely korábbi éveket kell figyelembe venni.

Kötelezettség teljesítésének éve Melyik év eladásai a számítás alapja Mértéke(eladott energia %-a)
2021 2019 0,05%
2022 2020 0,10%
2023 2020 0,10%
2024-2027 2022-2025 0,50%
2028 2026 0,35%
2029 2027 0,15%
2030 2028 0,05%

Tárgyévben esedékes kötelezettség mértékének megállapítása

A kötelezett fél a Hivatal számára megküldi az energiamegtakarítási kötelezettsége megállapításához szükséges adatokat (17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet). Majd a Hivatal határozza meg a megtakarítás mértékét.

Energiahatékonyság-javító intézkedésből származó energiamegtakarítás megállapítása

Az energiamegtakarítás megállapítása történhet energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított energetikai audit alapján (122/2015. (V. 26.) kormányrendelet)

Energiamegtakarítás hitelesítése

A hitelesítésre jogosult energetikai auditáló szervezet végzi. Enélkül nem jelenthető le a Hivatal felé.
A hitelesítést ellátó energetikai auditáló szervezet felel, hogy a kötelezett fél az energiamegtakarítás megállapítása során megfelelően vette-e figyelembe az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet szerinti átváltási tényezőket, számítási módszereket és elveket, és hitelesítésével igazolja a beruházást vagy az intézkedést megvalósító személy addicionálisnak minősülő hozzájárulását, valamint az energiamegtakarítás mértékét a tárgyévre és az azt követő évekre egyaránt.

Kötelezettség teljesítése

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettségét akár saját tevékenységi körében, akár tevékenységi körén kívül eső más szektorban végrehajtott energiahatékonysági beruházással vagy energiahatékonyság-javító intézkedéssel, valamint más kötelezett felek, kötelezett félnek nem minősülő energiahatékonysági szolgáltatók vagy egyéb harmadik személyek által megvalósított hitelesített energiamegtakarítással is teljesítheti (Kedvezményezett).

Kedvezményezett

A kedvezményezett lehet maga a kötelezett vagy az ő cégcsoportjának tagja, ügyfele, tőle független vállalat vagy a lakosság. A Kedvezményezett a Kötelezett és egyéb külső támogatók segítségével végrehajtja a projektet és eléri a megtakarítást. Az Auditor igazolja a projekt végrehajtását követő megtakarítás mértékét.

Az EKR projekt menete

Energiahatékonyság-javító intézkedések ellenőrzése

Ha a Hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy a bejelentett energiamegtakarítás, vagy annak egy része nem megfelelően került megállapításra, azt érvényteleníti, és a hitelesítő szervezetre az érvénytelenítéssel érintett 1 GJ energiamegtakarításonként 10 000 Ft mértékű bírságot szab ki.
Ha a Hivatal a hitelesítő szervezettel szemben két éven belül két alkalommal bírságot szab ki, a Hivatal a bírság kiszabása mellett egyidejűleg öt évre megtiltja az energetikai auditáló szervezet számára a hitelesítés végzését.

Energiahatékonysági járulék

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítése helyett – részben vagy egészben – energiahatékonysági járulék megfizetését választhatja.

Kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzi az energiamegtakarítási és a járulékfizetési kötelezettség teljesítését. A kötelezettség nemteljesítése esetén a Hivatal minden nem teljesített 1 GJ/év energiamegtakarítás után 70 000 forint bírságot szab ki.

Energiahatékonyság-javító intézkedések ellenőrzése

Ha a Hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy a bejelentett energiamegtakarítás, vagy annak egy része nem megfelelően került megállapításra, azt érvényteleníti, és a hitelesítő szervezetre az érvénytelenítéssel érintett 1 GJ energiamegtakarításonként 10 000 Ft mértékű bírságot szab ki.
Ha a Hivatal a hitelesítő szervezettel szemben két éven belül két alkalommal bírságot szab ki, a Hivatal a bírság kiszabása mellett egyidejűleg öt évre megtiltja az energetikai auditáló szervezet számára a hitelesítés végzését.

Energiahatékonysági járulék

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítése helyett – részben vagy egészben – energiahatékonysági járulék megfizetését választhatja.

Kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzi az energiamegtakarítási és a járulékfizetési kötelezettség teljesítését. A kötelezettség nemteljesítése esetén a Hivatal minden nem teljesített 1 GJ/év energiamegtakarítás után 70 000 forint bírságot szab ki.

Mérnöki tevékenység

Műszaki szakértői előkészítés/megvalósítás

 • Szakmai előkészítés

 • Mérnökfelügyelet

 • Műszaki ellenőrzés

Projektmenedzsment

Az elnyert pályázati forrás sikeres lehívásához nélkülözhetetlen a megfelelő projektmenedzsment alkalmazása, mely időigényes adminisztrációs feladatokat jelent a pályázók számára. Projektmenedzser szakértőink segítségével komplex megvalósítási tervet készítünk és támogatjuk partnereinket a projektötlet megvalósításában a fenntartási időszak lezárásáig. A Közreműködő Szervezet által kibocsátott útmutatók, szabályzatok, Dokumentum-mátrix ismeretében szakszerűen elkészítjük a határidőre benyújtandó dokumentumokat, jelentéseket, így garantálva a támogatás maximális elnyerését, a projekt sikerességét a kockázatok minimalizálása révén.

A projektmenedzsment keretében Cégünk az alábbi tevékenységeket vállalja:

 • Kifizetési igénylési dokumentációk összeállítása és feltöltése
 • Projekt beszámolók, előre haladási jelentések elkészítése
 • Projekt koordináció
 • Monitoring jelentések és beszámolók elkészítése
 • Beszerzések koordinációja

Pályázatírás

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását többek között KEOP valamint a TOP keretében tervezi felhasználásra bocsátani.

Munkatársaink fő célja, hogy ezen operatív programokban meghirdetett pályázatok elnyeréséhez hozzásegítse az érdeklődőket. Küldetésünk, hogy a megrendelői igényekhez mérten kiválasszuk és elkészítsük a megfelelő energetikai pályázatokat, az EU által támasztott kritériumok figyelembevételével.

Szakembereink révén segítünk Önnek a legoptimálisabb műszaki megoldás, beruházás meghatározásában. Feltárjuk az adott terület adottságait, és javaslatokat készítünk megújuló energiák hasznosítására, az adott tüzelő berendezésekre, technológiák kidolgozására. Költségelemzéseket végzünk, a nagyobb volumenű beruházásokhoz előtanulmányokat is készítünk.

Fontosnak tartjuk, hogy partnereink számára megtaláljuk a legoptimálisabb  támogatási forrást, és szakértő közreműködő munkával biztosítsuk a vissza nem térítendő támogatások felhasználását.

A pályázatírás keretében Cégünk az alábbi tevékenységeket vállalja:

 • Konzultáció
 • Pályázati adatlap kitöltése
 • Pályázathoz csatolandó dokumentumok formai és szakmai ellenőrzése
 • Pályázatok benyújtása
 • Hiánypótlások benyújtása
 • Támogatási szerződés megkötése