Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer

Az EKR bevezetés oka:

Magyarország a Nemzeti Energia- és Klímatervben célul tűzte ki, hogy végsőenergia-felhasználása 2030-ban ne haladja meg a 2005-ös 785 PJ értéket.
Ennek eléréséhez szükséges:
2021-2030 között évi 0,8%-os energiamegtakarítás és évi 7 PJ új megtakarítás szükséges.

 

EKR lényege:

A kötelezetteknek, olyan programokat kell bevezetniük és olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználó oldalán igazolt energiamegtakarítást eredményeznek. A kötelezettségi rendszer kedvezményezettjei a hazai vállalati és lakossági végfogyasztók lesznek, úgy, hogy a lakossági energia árak stabilitása továbbra is fennmarad.

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer

EKR elhelyezkedése az Energiahatékonysági jogszabályok körében:

1. ábra: Energiahatékonysági jogszabályok és lehetősége köre

EKR kötelezettek

  • Villamosenergia-kereskedők
  • Villamosenergia egyetemes szolgáltatók
  • Földgázkereskedők
  • Földgáz egyetemes szolgáltatók
    Közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítők

Kötelezettség mértéke

A kötelezett az előző évekhez viszonyítva a végső felhasználók részére Magyarországon értékesített, kötelezettség alá vont energiamennyiség 0,05-0,35%-ának megfelelő éves energiamegtakarítást köteles elérni.
Minden évre meg van határozva a százalék, és hogy mely korábbi éveket kell figyelembe venni.

Kötelezettség teljesítésének éve Melyik év eladásai a számítás alapja Mértéke(eladott energia %-a)
2021 2019 0,05%
2022 2020 0,10%
2023 2020 0,10%
2024-2027 2022-2025 0,50%
2028 2026 0,35%
2029 2027 0,15%
2030 2028 0,05%

Tárgyévben esedékes kötelezettség mértékének megállapítása

A kötelezett fél a Hivatal számára megküldi az energiamegtakarítási kötelezettsége megállapításához szükséges adatokat (17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet). Majd a Hivatal határozza meg a megtakarítás mértékét.

Energiahatékonyság-javító intézkedésből származó energiamegtakarítás megállapítása

Az energiamegtakarítás megállapítása történhet energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított energetikai audit alapján (122/2015. (V. 26.) kormányrendelet)

Energiamegtakarítás hitelesítése

A hitelesítésre jogosult energetikai auditáló szervezet végzi. Enélkül nem jelenthető le a Hivatal felé.
A hitelesítést ellátó energetikai auditáló szervezet felel, hogy a kötelezett fél az energiamegtakarítás megállapítása során megfelelően vette-e figyelembe az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet szerinti átváltási tényezőket, számítási módszereket és elveket, és hitelesítésével igazolja a beruházást vagy az intézkedést megvalósító személy addicionálisnak minősülő hozzájárulását, valamint az energiamegtakarítás mértékét a tárgyévre és az azt követő évekre egyaránt.

Kötelezettség teljesítése

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettségét akár saját tevékenységi körében, akár tevékenységi körén kívül eső más szektorban végrehajtott energiahatékonysági beruházással vagy energiahatékonyság-javító intézkedéssel, valamint más kötelezett felek, kötelezett félnek nem minősülő energiahatékonysági szolgáltatók vagy egyéb harmadik személyek által megvalósított hitelesített energiamegtakarítással is teljesítheti (Kedvezményezett).

Kedvezményezett

A kedvezményezett lehet maga a kötelezett vagy az ő cégcsoportjának tagja, ügyfele, tőle független vállalat vagy a lakosság. A Kedvezményezett a Kötelezett és egyéb külső támogatók segítségével végrehajtja a projektet és eléri a megtakarítást. Az Auditor igazolja a projekt végrehajtását követő megtakarítás mértékét.

Az EKR projekt menete

Energiahatékonyság-javító intézkedések ellenőrzése

Ha a Hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy a bejelentett energiamegtakarítás, vagy annak egy része nem megfelelően került megállapításra, azt érvényteleníti, és a hitelesítő szervezetre az érvénytelenítéssel érintett 1 GJ energiamegtakarításonként 10 000 Ft mértékű bírságot szab ki.
Ha a Hivatal a hitelesítő szervezettel szemben két éven belül két alkalommal bírságot szab ki, a Hivatal a bírság kiszabása mellett egyidejűleg öt évre megtiltja az energetikai auditáló szervezet számára a hitelesítés végzését.

Energiahatékonysági járulék

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítése helyett – részben vagy egészben – energiahatékonysági járulék megfizetését választhatja.

Kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzi az energiamegtakarítási és a járulékfizetési kötelezettség teljesítését. A kötelezettség nemteljesítése esetén a Hivatal minden nem teljesített 1 GJ/év energiamegtakarítás után 70 000 forint bírságot szab ki.

Energiahatékonyság-javító intézkedések ellenőrzése

Ha a Hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy a bejelentett energiamegtakarítás, vagy annak egy része nem megfelelően került megállapításra, azt érvényteleníti, és a hitelesítő szervezetre az érvénytelenítéssel érintett 1 GJ energiamegtakarításonként 10 000 Ft mértékű bírságot szab ki.
Ha a Hivatal a hitelesítő szervezettel szemben két éven belül két alkalommal bírságot szab ki, a Hivatal a bírság kiszabása mellett egyidejűleg öt évre megtiltja az energetikai auditáló szervezet számára a hitelesítés végzését.

Energiahatékonysági járulék

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítése helyett – részben vagy egészben – energiahatékonysági járulék megfizetését választhatja.

Kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzi az energiamegtakarítási és a járulékfizetési kötelezettség teljesítését. A kötelezettség nemteljesítése esetén a Hivatal minden nem teljesített 1 GJ/év energiamegtakarítás után 70 000 forint bírságot szab ki.