Társasági adókedvezmény energiahatékonyságra

Energetikai auditálásra a nagyvállalatok kötelesek. Nagyvállalat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro, kis- és középvállalkozásnak (KKV) nem minősülő vállalkozás. A nagyvállalati minőség megállapítása során figyelembe kell venni a partner- vagy kapcsolódó vállalkozásokat ugyanezen törvény 5. § (5) – (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az energetikai auditálásra vonatkozó jogszabályok

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet,

az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V.26.) NFM rendelet.

TAO kedvezmény
A hatályos jogszabály szerint a kötelezett szervezet a Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen a regisztrációt első alkalommal 2017. június 30-áig köteles volt teljesíteni.

Amennyiben a kötelezett szervezet nem rendelkezik sem energetikai audittal, sem ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerrel, úgy a Hivatal a törvény alapján felszólítja az érintettet az energetikai auditálás 90 napon belül történő elvégeztetésére. A Hivatal a teljesítés elmaradása miatt nem szab ki bírságot 2017. június 30-ig.

Az energetikai audit egy olyan komplex vizsgálat, amely az épületek, folyamatok, és logisztikai rendszerek veszteségeit tárja fel és ad megoldást a rendszerek energiafogyasztásának csökkentésére.

Az energetikai auditnak a vizsgált rendszer energiafogyasztásával, a terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is. Az auditnak tehát teljes körűen kell foglalkoznia a tulajdonolt, vagy a technológiai tevékenység végzéséhez használt épületekkel, a tevékenység technológiai folyamataival és a szállítás, közlekedés lehetőségeivel. Épület karbantartási, fenntartási jellegű szolgáltatói tevékenység végzése esetében az energetikai audit teljessége a szolgáltatás folyamatának és a kapcsolódó szállítási folyamatok vizsgálatát jelenti, tekintve, hogy a karbantartott épület a szolgáltatásnak csak a tárgya.

A TAO audit folyamatai

Előkészítés

A vállalat tevékenységének, szolgáltatásainak, működésének megismerése. Adatbekérők kitöltésével információk begyűjtése.

A rendelkezésre álló dokumentumok bekérése:

  • Létesítmények tervdokumentációi, műszaki leírása,
  • Gépészeti, elektromos tervrajzok,
  • Energiaszerződések és fogyasztási adatok (víz, gáz, villamos energia, stb.),
  • A jelentősebb energiafogyasztó berendezések műszaki adatai, üzemidejük,
  • Információk korábbi felújításokról, energetikai beruházásokról

Adatfeldolgozás, kiértékelés

A rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszínbejárás alapján műszaki állapot felmérés.

Javaslattétel az energiafogyasztó rendszerek energiahatékonyságának növelésére, energiatakarékos technológiai változtatásokra, megoldások alkalmazására – például megújuló energiafelhasználás lehetőségének vizsgálata. Az újonnan alkalmazandó berendezések, illetve technológiák egyszerűsített megtérülési idejének számítása. A javaslatok és a várható eredmények összegzése. A szervezet fogyasztói szokásainak megváltoztatására irányuló célok lefektetése, oktatások.

Helyszínbejárás

Amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy nem megfelelő, úgy sor kerülhet egy részletes helyszíni bejárásra és adatfelvételre.

Eredmények

A vizsgálat alapján bemutatásra kerül a vizsgált telephely, illetve a létesítmények aktuális állapota, javaslatok a gazdaságosabb működésre és/vagy működtetésére.

Az újszerű megoldások mellett egyéb javaslatokkal is szolgálnak a hagyományos rendszerek kisebb beruházást érintő, vagy akár beruházás nélkül is elérhető energiafelhasználás, illetve energiaköltségek csökkentése érdekében.

A TAO energetikai audit előnyei:

  • Az ajánlatkérő teljes képet kap az energiafelhasználásáról,

  • A javaslatok megvalósításával az energiahatékonyság nőhet, az energiafelhasználás és ezen keresztül az energiára fordított összeg csökkenhet,

  • Megfelel az energiahatékonysági törvényben foglaltaknak.

Hogyan veheti igénybe?

A kedvezmény igénybevételének feltétele eneriaauditori szakértői igazolás készítése, amely tanúsítja, hogy az adott beruházás, felújítás, csökkentette a cég energiafelhasználását. A Winergy Kft. az elmúlt években több száz millió társasági adókedvezmény visszaigénylésében segítette ügyfeleit