ISO 50001

Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF – International Accreditation Forum) az IAF Resolution 2017-14 határozatában, az ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabványról, az ISO 50001:2018 szabványra történő átállásról rögzítette, hogy az áttérési időszak a nemzetközi szabvány megjelenésétől számított 3 év.

A 2018. augusztus 21-e után kiadott ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti okiratok lejárata 2021. augusztus 20. Három évvel az ISO 50001:2018 közzétételét követően, a ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.

A tanúsító szervezetek 2020. február 21-től már csak az ISO 50001:2018 szabvány szerint folytathatnak le kezdeti, felügyeleti és megújító auditokat.

iso:50001

Az áttérés megtörténhet megújító audit vagy az esedékes felügyeleti vagy rendkívüli audit keretében is.

Partnereink részére elsősorban a megújító audit keretében történő áttérést javasoljuk, mivel ebben az esetben a pozitív döntést követően a tanúsítványok 3 éves érvényességi időtartammal kerülnek kiadásra. Előnye ennek az áttérési módnak, hogy (az áttérés, azaz az új követelmények ellenőrzése miatt szükséges és előírt) a többlet ráfordítások költsége is, ebben az esetben a legkedvezőbb.

Amennyiben az áttérés valamelyik esedékes felügyeleti audit alkalmával történik, úgy sikeres audit esetén az új szabvány szerinti megfelelőséget igazoló tanúsítvány érvényessége az „eredeti” tanúsítvány kiadásától számított 3 év mínusz 1 napra módosul. A tanúsítási ciklusokban így nem történik változás.

Az ISO 50001 audit folyamatai

Előkészítés

A vállalat tevékenységének, szolgáltatásainak, működésének megismerése.

Adatbekérők kitöltésével információk begyűjtése.

A rendelkezésre álló dokumentumok bekérése:

  • Létesítmények tervdokumentációi, műszaki leírása,

  • Gépészeti, elektromos tervrajzok,

  • Energiaszerződések és fogyasztási adatok (víz, gáz, villamos energia, stb.),

  • A jelentősebb energiafogyasztó berendezések műszaki adatai, üzemidejük,

  • Információk korábbi felújításokról, energetikai beruházásokról

Adatfeldolgozás, kiértékelés

A rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszínbejárás alapján műszaki állapot felmérés.

Javaslattétel az energiafogyasztó rendszerek energiahatékonyságának növelésére, energiatakarékos technológiai változtatásokra, megoldások alkalmazására – például megújuló energiafelhasználás lehetőségének vizsgálata. Az újonnan alkalmazandó berendezések, illetve technológiák egyszerűsített megtérülési idejének számítása. A javaslatok és a várható eredmények összegzése. A szervezet fogyasztói szokásainak megváltoztatására irányuló célok lefektetése, oktatások.

Helyszínbejárás

Amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy nem megfelelő, úgy sor kerülhet egy részletes helyszíni bejárásra és adatfelvételre.

Eredmények

A vizsgálat alapján bemutatásra kerül a vizsgált telephely, illetve a létesítmények aktuális állapota, javaslatok a gazdaságosabb működésre és/vagy működtetésére.

Az újszerű megoldások mellett egyéb javaslatokkal is szolgálnak a hagyományos rendszerek kisebb beruházást érintő, vagy akár beruházás nélkül is elérhető energiafelhasználás, illetve energiaköltségek csökkentése érdekében.

Az energetikai audit előnyei:

  • Az ajánlatkérő teljes képet kap az energiafelhasználásáról,

  • A javaslatok megvalósításával az energiahatékonyság nőhet, az energiafelhasználás és ezen keresztül az energiára fordított összeg csökkenhet,

  • Megfelel az energiahatékonysági törvényben foglaltaknak.